Det faglige fundament

Ved hjælp af struktur og tydeligt udtalte forventninger skaber vi en dagligdag og uge med overblik, hvilket giver sikkerhed og tryghed for eleverne. Tingene sker derfor, som vi siger, de vil ske.

Vi stiller tilpassede krav, som eleverne har mulighed for at leve op til. Eleverne skal opleve succes med deres læring og dermed få endnu mere lyst til, at opnå nye færdigheder.

Vi anerkender elevernes ret til at bestemme over sig selv og markere sine grænser.

Vi forsøger igennem et helhedssyn at se det hele menneske. Vi bestræber os på at give eleven et bedre grundlag for, at forstå sig selv og træffe sine egne beslutninger, med det ansvar og de konsekvenser som er et vilkår heraf.

Det er vigtigt for os, at vi hele tiden retter den pædagogiske indsats mod den enkelte elev. Vi benytter derfor en stor variation af pædagogiske værktøjer og vælger de pædagogiske metoder, der passer bedst til eleven. Hverdagen vil derfor indeholde mange individuelle aftaler og få overordnede generelle aftaler og regler.