Det gode arbejdsmiljø

Det forventes at alle i STUdie ved Fjorden, kommunikerer og agerer med udgangspunkt i Struer kommunes overordnede værdi, ordentlighed.

Alt kommunikation skal være præget af værdighed både i ord og betoning. Det er derfor vigtigt, altid at have en positiv tilgang til både opgaver som undervisere og andre elever.

I STUdie ved Fjorden gør vi os altid umage med at tale pænt til og om hinanden.
Målsætning er at det skal være rart og godt at være i STUdie ved Fjorden. Vi arbejder hver dag aktivt på at skabe et miljø, som forebygger mistrivsel, hvor det er et fælles ansvar hvis en elev mistrives.