Om STUdie ved Fjorden

I STUdie ved Fjorden tilbydes særligt tilrettelagt undervisning, i et lille undervisningsmiljø som på nuværende tidspunkt består af 16 elever og 6 undervisere.

Skolen er flyttet i nye skønne lokaler i foråret 2024 på Trudsøvej 3.

Formålet med at etablere et særligt tilrettelagt studietilbud i Struer er, at kunne tilbyde uddannelsen til flere unge i lokalområdet. Struer kommune kan derigennem bibeholde et godt og aktivt uddannelsesmiljø for unge med særlige behov.

De indbydende og attraktive rammer er tilpasset eleverne og deres individuelle uddannelsesplaner og behov, med mulighed for at trække sig til sin egen arbejdsstation. Det betyder meget for den enkelte elevs læring, udvikling og trivsel samt tilgodeser både et stærkt fagligt og socialt miljø.

Personalet er en dynamisk gruppe der repræsenterer forskellige faggrupper, hvilket er medvirkende til, at vi i vores daglige arbejde har en bred vifte af kompetencer. Det betyder at vi kan tænke kreativt og anderledes i den daglige opgaveløsning.

Lovgrundlag

STUdie ved Fjorden tilbyder ungdomsuddannelse til unge med særlige behov LBK nr 610 af 28/05/2019.