Organisationen

STUdie ved Fjorden er en del af Uddannelse og Beskæftigelse og organisatorisk placeret under Handicap, social og psykiatri i Struer kommune.

Uddannelse og Beskæftigelse består af to enheder, VIA NOVA samt STUdie ved Fjorden.

Uddannelse og Beskæftigelse har to teamledere og en leder som refererer direkte til centerchefen Lene Hornstrup i Handicap, Social og Psykiatri.