De unge i praktik

Virksomhedspraktik er en vigtig del af ungdomsuddannelsen og er med til at skabe forudsætningen
for at kunne udvikle kompetencer til et selvstændigt voksenliv.

Formålet med praktikkerne er at forsøge at afdække, hvilke funktioner og under hvilke forhold en ung vil kunne arbejde efter STU.

Praktikker af kortere varighed kan påbegyndes allerede fra det første STU år, hvis det er relevant i forhold til elevens uddannelsesplan. På denne måde kan de unge så småt komme i gang med at opleve, hvordan det er at være på en arbejdsplads og derigennem at få et større kendskab til forskellige arbejdsområder og opgaver.

Når den unge kommer til sit 2. og 3. STU år kommer der praktikker af længere varighed. Det er forventningen at den unge har fået et større kendskab til mulige arbejdsområder og opgaver som de har motivation og kompetencer til at udvikle færdigheder indenfor. STUdie ved Fjorden vil sammen med eleven og samarbejdspartnere i erhvervslivet forsøge at skabe et match, som tilgodeser de unges forventninger og kompetencer.

Det er en individuel vurdering, hvor mange praktikker den enkelte elev kommer i, men det er vigtigt at være opmærksom på, at virksomhedspraktik er en del af undervisningen og har høj prioritet.

Formålet med praktikkerne er med henblik på udvikling og beskrivelse af elevens arbejdsevne samt afklaring af mulige områder for beskæftigelse og uddannelse. Under praktikken måles der på forskellige parametre som skånehensyn, egnethed indenfor området, mødestabilitet, arbejdsintensitet, personlige kompetencer og meget andet.