Målgrupper

Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) retter sig mod unge, der på grund af faglige, psykiske og/eller sociale vanskeligheder ikke med specialpædagogisk støtte, er i stand til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Formålet med uddannelsen er, at klæde unge med særlige behov bedst muligt på, således den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Samtidigt kan STU uddannelsen være et springbræt til en uddannelse og/eller et arbejde inden for det ordinære område eller i mere beskyttede rammer. En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet netop tager hensyn til og afsæt i den enkelte unges kvalifikationer, modenhed, interesser og behov.

STU uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der er altså ikke to uddannelser som er ens – heller ikke selv om de unge går på samme STU-uddannelsessted. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er gratis for den unge og kan vare i op til tre år. I gennemsnit har den unge 21 timers undervisning om ugen.