Særligt tilrettelagt uddannelse

STU står for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.

STU er et treårigt tilbud til den unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse, fra man har afsluttet folkeskolen og frem til det 25. år.

Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU-uddannelsen skal mindst bestå af 840 undervisningstimer pr. år i 3 år. Uddannelsen sammensættes ud fra den unges kvalifikationer, modenhed og interesser bestående af:

  • Den almendannede del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling.
  • En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder.
  • Praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.