Uddannelsesplan

STUdie ved Fjorden anvender individuel tilrettelagt praktisk og teoretisk undervisning. Dette skal bidrage til at skabe en variation i hverdagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt, socialt og personligt.

Vi arbejder i små overskuelige grupper i strukturerede rammer, for bedst muligt, at tilgodese den enkelte elevs niveau og give rum til, at alle får mulighed for at forbedre sine kompetencer.

Når STUdie ved Fjorden i hverdagen samarbejder med eleven omkring udvikling af sine kompetencer, benytter vi os af en ugestruktur som indeholder forskellige fag. Ugestruktur kan løbende tilrettes således den kontinueligt tilpasses elevens udvikling.

Elevens skema er sammensat med udgangspunkt i den enkeltes uddannelsesplan som er udarbejdet på baggrund af aftaler mellem eleven, eventuelt forældrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning.