Velkommen til STUdie ved Fjorden

Torsdag d. 20.06.24

Indvielse af det nye STU

De unge i praktik

Virksomhedspraktik er en vigtig del af ungdomsuddannelsen

Målgrupper

Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.