Kontakt

STUdie ved Fjorden: 96848960

Leder: Gitte Lykke Clausen
Telefonnummer: 22407481
Mail: 
glc@struer.dk


Teamleder: Tanja Møller Rasmussen
Telefonnummer: 20974956
Mail: 
tar@struer.dk